Viet Camera

Canon NB-1LH

Pin dùng cho các loại máy ảnh Canon sau: CANON DIGITAL IXUS 200A, CANON DIGITAL IXUS 300, CANON DIGITAL IXUS 300A, ...

150.000₫

 

 

 

 

 

 

 

Pin dùng cho các loại máy ảnh Canon sau:

CANON DIGITAL IXUS 200A,

CANON DIGITAL IXUS 300,

CANON DIGITAL IXUS 300A,

CANON DIGITAL IXUS 320,

CANON DIGITAL IXUS 330,

CANON DIGITAL IXUS 400,

CANON DIGITAL IXUS 430,

CANON DIGITAL IXUS 500,

CANON DIGITAL IXUS V,

CANON DIGITAL IXUS V2,

CANON DIGITAL IXUS V3,

CANON DIGITAL IXUS VII,

CANON IXY DIGITAL 200,

CANON IXY DIGITAL 200A,

CANON IXY DIGITAL 30,

CANON IXY DIGITAL 300,

CANON IXY DIGITAL 300A,

CANON IXY DIGITAL 320,

CANON IXY DIGITAL 400,

CANON IXY DIGITAL 430,

CANON IXY DIGITAL 500,

CANON IXY DIGITAL S200,

CANON IXY DIGITAL S230,

CANON IXY DIGITAL S330,

CANON POWERSHOT S100,

CANON POWERSHOT S100 DIGITAL ELPHS,

CANON POWERSHOT S110,

CANON POWERSHOT S200,

CANON POWERSHOT S200 DIGITAL ELPH,

CANON POWERSHOT S230,

CANON POWERSHOT S230 DIGITAL ELPH,

CANON POWERSHOT S300,

CANON POWERSHOT S330,

CANON POWERSHOT S400,

CANON POWERSHOT S400 DIGITAL ELPH,

CANON POWERSHOT S410,

CANON POWERSHOT S410 DIGITAL ELPH,

CANON POWERSHOT S500,

CANON POWERSHOT S500 DIGITAL ELPH,

Sản phẩm khác

Cuộn lên đầu trang