Viet Camera

Canon NB-2L/2LH

Pin dùng cho các loại máy ảnh model Canon sau: CANON Elura 40MC, CANON ELURA 50, CANON Elura 60, CANON Elura 70, ...

200.000₫

 

 

 

 

 

Pin dùng cho các loại máy ảnh model Canon sau:

CANON Elura 40MC,

CANON ELURA 50,

CANON Elura 60,

CANON Elura 70,

CANON ELURA 80,

CANON ELURA 85,

CANON ELURA 90,

CANON EOS 350D,

CANON EOS Digital N,

CANON EOS DIGITAL REBEL XT,

CANON EOS Kiss Digital N,

CANON FV 500,

CANON FV M200,

CANON FV M30,

CANON FVM10,

CANON FVM100KIT,

CANON FVM20,

CANON IXY DV3(JAN),

CANON MV-830I,

CANON MV-850I,

CANON MV5I, MV5I MC(O),

CANON MV5IMC(EUR),

CANON MV800,

CANON MV830, MV830I,

CANON MV850I,

CANON MV880X,

CANON MVX200,

CANON MVX250I,

CANON MVX25I,

CANON MVX30I,

CANON MVX40,

CANON MVX45I,

CANON Optura 40,

CANON Optura 400,

CANON OPTURA 50,

CANON Optura 500,

CANON OPTURA 60,

CANON PC1018,

CANON POWERSHOT S30,

CANON POWERSHOT S40,

CANON POWERSHOT S45,

CANON POWERSHOT S50,

CANON POWERSHOT S60,

CANON POWERSHOT S70,

CANON POWERSHOT S80,

CANON ZR100,

CANON ZR200,

CANON ZR300,

CANON ZR400,

CANON ZR500,

CANON ZR600,

CANON ZR700,

Sản phẩm khác

Cuộn lên đầu trang