Viet Camera

Sắp xếp:
NDX Variable

NDX Variable

300.000₫

Filter NDX - Variable from ND2 - ND400 - NDX Variable 52mm = 300,000 vnd - NDX Variable 58mm = 320,000 vnd - NDX Variable 62mm = 350,000 vnd - NDX Variable 67mm ...

- Filter close-up 52mm = 220.000 vnd - Filter close-up 58mm = 250.000 vnd - Filter close-up 62mm = 260.000 vnd - Filter close-up 67mm = 280.000 vnd - Filter close-up 72mm = 300.000 vnd - Filter close-up 77mm = 350.000 vnd

- Marumi MC-UV 52mm = 250.000 vnđ/1c - Marumi MC-UV 55mm = 280.000 vnđ/1c - Marumi MC-UV 58mm = 300.000 vnđ/1c ...

- Marumi Circular polarizer 52mm = 550.000 VND - Marumi Circular polarizer 58mm = 600.000 VND - Marumi Circular polarizer 62mm = 620.000 VND - Marumi Circular polarizer 67mm = 650.000 VND - Marumi Circular polarizer 72mm =700.000 VND ...

TIANYA ND8 Filter 52mm = 150.000 TIANYA ND8 Filter 58mm = 150.000 TIANYA ND8 Filter 62mm = 170.000 TIANYA ND8 Filter 67mm = 170.000 TIANYA ND8 Filter 72mm = 190.000 TIANYA ND8 Filter 77mm...

B&W (010) F-pro

B&W (010) F-pro

500.000₫

B&W (010) F-pro Filter 52mm = 500.000 B&W (010) F-pro Filter 58mm = 550.000 B&W (010) F-pro Filter 62mm = 650.000 B&W (010) F-pro Filter 67mm = 750.000 B&W (010) F-pro Filter 72mm =...

- Kenko PRO1 Digital Protector 52 = 300.000 - Kenko PRO1 Digital Protector 58 = 350.000 - Kenko PRO1 Digital Protector 67 = 400.000 - Kenko PRO1 Digital Protector 77 = 450.000 - Kenko PRO1 Digital Protector 82 = 800.000

Kenko UV

Kenko UV

0₫

Kenko UV Filter 52mm = 60.000 Kenko UV Filter 55mm = 60.000 Kenko UV Filter 58mm =60.000 Kenko UV Filter 62mm = 80.000 Kenko UV Filter 67mm = 80.000 Kenko UV Filter 72mm = 80.000 Kenko UV Filter 77mm = 80.000 ...

HOYA Close up +4 Filter 52mm = 500.000 HOYA Close up +4 Filter 58mm = 550.000 HOYA Close up +4 Filter 62mm = 600.000 HOYA Close up +4 Filter 67mm = 650.000 HOYA Close up +4 Filter 72mm = 750.000 HOYA Close up +4 Filter 77mm = 850.000

Cuộn lên đầu trang