Viet Camera

Pisen NB-9L

Pin Li-ion NB-9L dùng cho các máy ảnh sau Canon PowerShot SD4500 IS, Canon Elph 510 HS, Elph 520 HS, Elph 530 HS, Canon Ixus 500 HS,...

150.000₫

 

 

 

 

 

 

Pin Li-ion NB-9L dùng cho các máy ảnh sau

Canon PowerShot SD4500 IS,

Canon Elph 510 HS, Elph 520 HS, Elph 530 HS,

Canon Ixus 500 HS, Ixus 1100 HS.

 
 
 

Sản phẩm khác

Cuộn lên đầu trang